Bardejov - perla horného Šariša i Slovenska

Rozprestiera sa v severovýchodnej časti Slovenska, v malebnom prostredí obklopenom vencami lesov a hôr. Príroda okolo a ľudia žijúci v ňom mu vtlačili pečať nevšednej krásy a bohatej histórie. Bol mu dopriaty lesk a sláva stredoveku čo vidno aj z udelenia hrdého názvu „Slobodné kráľovské mesto“(1376) a prináleží mu aj obdiv a úcta dneška, súčasníkov. Je to mesto, v ktorom žilo nemálo vzácnych, múdrych a vzdelaných ľudí, ktorých si vždy vážilo, lebo z ich radov vzišli viacerí osvietení a významní myslitelia, ovplyvňujúci život a dianie v mestskej spoločnosti.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1241, teda pred 770 rokmi. Počas tejto doby prežilo napredovanie i slávu, rozmach i úpadky, prosperitu i tragédie (požiare, morové epidémie, vojny i iné nešťastia), ale nikdy nepadlo na kolená. A vďaka už spomínaným múdrym ľuďom – richtárom, učencom, vedátorom, humanistom, filozofom a iným osvietencom ako aj súcim obchodníkom a rúčim remeselníkom (pôsobilo v ňom vyše 50 cechov) sa vždy dokázalo povzniesť a zachovať na významnej úrovni. Bardejovčania sú nesmierne hrdí a pyšní na svojich zručných predkov, ktorí dokázali vytvoriť nevyčísliteľné kultúrne hodnoty, o ktoré sa môžu v súčasnosti podeliť s každým, kto prichádza s nezištným záujmom a túžbou po poznaní a objavovaní.

Dnes možno s radosťou, hrdosťou i určitou pýchou konštatovať, že ich dedičstvo sa mestu podarilo zachovať, pamiatkové skvosty rekonštrukciou zachrániť a uviesť Bardejov na výslnie nielen slovenských, ale i stredoeurópskych miest. Svedčí o tom aj udelenie (ako jedinému mestu z ČSR) Európskej zlatej medaily – „Za záchranu a udržiavanie resp. zveľaďovanie pamiatok“, od UNESCO (1986).

Ďalšie významné tituly a ocenenia, nadali na seba dlho čakať. Bol to práve jubilejný rok 2000, ktorý vyniesol Bardejov na slovenský kultúrno - spoločensky a duchovný piedestál. Bolo to povýšenie chrámu sv.Egídia na Baziliku minor už dnes blahoslaveným pápežom Jánom Pavlom II. ( siedma bazilika v SR) a zápis Bardejova (staré mesto s dominantnými skvostami: prenádhernou gotickou bazilikou, goticko-renesančnou radnicou, najkrajšou pamiatkou SR z roku 2007 ohodnotenou cenou MK SR - FÉNIX (tým čo vstali z popola...) , námestím s fortifikačným/hradobným systémom s barbakánmi a baštami ako aj židovským suburbiom) do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (ako 5. lokalita na Slovensku z cca 780 na svete).

Pri návšteve regiónu odporúčame navštíviť zrúcaninu Zborovského hradu (z XIII. stor.,10 km), pútnický Gaboltov (18 km), viacero unikátnych drevených kostolíkov: Hervartov (7 km, zapísaný v Zozname UNESCO), ďalej - Frička (29 km), Jedlinka (16 km),, Kožany(25 km), Krivé (16 km), Tročany (17 km), Lukov- Venécia, (23 km)...), hrdinnú Duklu (50 km), obec Regetovku so známym lyžiarskym areálom a rašeliniskom s mäsožravou rosičkou (16 km),... Lákavá je aj návšteva dvoch blízkych poľských partnerských miest : Kúpeľné mesto Krynica (30 km) s kultúrnym deptákom a lyžiarskou Gondolou a  neďalekým včelárskym skanzenom a Gorlice (50 km), niekdajšie ropné európske eldorádo a miestom urputných bojov počas I. svetovej vojny a cestou sa dá zastaviť pri viacerých unikátnych urbanisticko-architektonických skvostoch, cintorínov z nej, od významného Slováka Dušana Sama Jurkoviča. V bezprostrednom okolí možno navštíviť prvý slovenský 20 miestny Hospic Matky Terezy v B.N. Vsi (od 2003) a následne Bardejovské Kúpele. Tam okrem kúpeľného areálu s 13 liečivými prameňmi možno navštíviť prvý slovenský skanzen, obzrieť si sochu cisárovnej Alžbety Sissi (J.Donáth,1903), prvý slovenský Mierový stĺp (od japonca E. Kiyoshi, 1996) a iné.

Na mesto je nádherný pohľad z veže baziliky (z 50m ochozy), z Kalvárie od kostola sv.Kríža (1869), špičkového hotela Bellevue a z návršia Šibenej hory s Cyrilo-Metodským pamätníkom s nerezovým dvojitým krížom (15m) a nápisom „Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane“.

Samotné, dnes 33.000 mesto poskytuje k nahliadnutiu a návšteve nekonečné množstvo príležitostí, medzi ktoré patria a pre svoju unikátnosť sú odporúčané: Zo 16 sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, synagógy), je najdôležitejšia Bazilika sv.Egídia (XIV.-XVI.) s unikátnym gotickým interiérom - 11 pôvodných oltárov, vežové kamenné pastofórium, nádherné lavice a stallá, náhrobné dosky a epitafy, krstiteľnica, kazateľnica, luster s mestským erbom, obnovená svätyňa s neogotickým oltárom (najvyšším na Slovensku -17m) a  nádherný obetný stôl, ranobarokový obraz Prebodnutie kopijou/Lazenstich podľa Rubensovej predlohy (jeden z najväčších na Slovensku), ktorý bol umiestnený na hlavnom oltári počas reformácie, mohutný organ a dominantné súsošie Golgoty s 8m víťazným krížom (najväčšie na Slovensku), baziliálne symboly, pozoruhodný chrámový poklad a iné zariadena. V jej priestoroch sa uskutočňujú aj významné kultúrno-spoločenské podujatia a medzinárodné koncerty (Organové dni Jozefa Grešáka a hudobný festival PONTES – Mosty medzi mestami UNESCO) a slúži aj naj osobné meditácie na zamyslenie sa kto sme, čo konáme a kam smerujeme...

Oplatí sa navštíviť aj viaceré expozície Šarišského múzea, najmä to v radnici a tiež unikátnu a jedinečnú expozíciu IKONY (jediná v strednej Európe), už spomínané židovské suburbium, nádhernú zrekonštruovanú synagógu Bikur Cholim, ktorá je akoby pripravená na bohoslužby, Viaceré výstavné siene na Radničnom námestí ( v Šarišskom múzeu, Mestskom odd. kultúry, Hornošarišskom osvetovom stredisku Poľsko-slovenskom dome a siene viacerých mestských Základných umeleckých škôl. Nezaškodí ani pozastavenie sa pri pamätníku Viktora Miskovszkého, významného slovenského polyhistora a oceneného účastníka viacerých výstav EXPO - v areáli Slovenského štátneho archívu (v ktorom sú umiestnené viaceré nádherné historické originálne privilégialne listiny), tiež pri monumentálnej 4m drevenej plastike Bardejovské ruky, venovanej maďarskými umelcami z lásky a v zmysle pekných vzťahov Maďarov k Slovákom - sú zložené k modlitbe s poslaním večne ochraňovať mesto a najmä baziliku. Nachádzajú sa v Akademickom parčíku pri dolnom barbakáne v blízkosti pamätných stromov: javora ( osobne dovezený z USA) a lipy, zasadených počas Konferencie Východ-Západ IWES (1991) viceprezidentom USA D.Quaylom a našim prezidentom V. Havlom.

Dnes prechádzky či korzá smerujú do nádherného, práve otvoreného Parku na Dlhom rade s historickými fragmentmi opevnenia, bášt, múrov a vodnej priekopy i nádhernou fontánou so svetelnými a hudobnými efektmi, nad ktorými kraľuje vďaka primátorovi mesta zachránená prekrásna „Lipa slobody a svornosti“, zasadená za účasti cca 500 Bardejovčanov pri 50. výročí vzniku prvej Československej republiky v tak symbolickom roku - 1968. Príďte, Bardejovčania sa potešia a radi vás uvítajú !

Mgr. Ing. Jozef Krajči

 

Článok uverejnený v časopise MEDIUM 2/2011 - Informačno-odborný štvrťročník pre oblasť farmácie a veterinárnej medicíny, medicínsko-technických pracovníkov, odborníkov z oblasti výživy ľudí a zvierat

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode