RaN – Radosť a Nádej

   Spoločensko-duchovná revue, oficiálny orgán Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. Prináša pôvodné práce, prehľady a preklady materiálov s aktuálnou odbornou a vedeckou tematikou a duchovné príspevky. Poslaním časopisu je prispievať k formovaniu angažovaných kresťanských  intelektuálov, ich  vzájomnej informovanosti a vzdelávaniu. Časopis stojí dôsledne na pozíciách kresťanskej  etiky. Vychádza dvakrát ročne (jar/leto – jeseň/zima).

  

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode