Rok 2013                     ROČNÍK 16           ČÍSLO 1

Editoriál

Boh  medzi nami

Ján Letz:Argumentačné línie a úrovne presvedčenia v prospech existencie Boha

Biomedicína v službe človeka

Július Rajčani: Život ako Božie dielo

Ján Kormanec:Človek versus baktérie: úloha antibiotík.

Aktualita

Peter Žeňuch:Cyrilo-metodské dedičstvo - svedectvo o kontinuite tradičnej európskej kultúry a kresťanstva na Slovensku

Recenzia

Mária Hajduková:Heavens proclaim (Nebesia rozprávajú)

Zo života  ÚSKI

Oľga Erdelská: Doc.RNDr. a MUDr. Milan Černý 1933-1999

Magdalena Kučerová:Stretnutie Kresťanských spoločenstiev s biskupom Jozefom Haľkom:

Jozefína Križanová: Spolkové stretnutie organizácie  CHRISTOPHORUS

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode