O  NÁS

 

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

v Bardejove

 Korene ÚSKI siahajú do roku 1919, keď 4. augusta v Ružomberku bolo založené Ústredie Slovenských Katolíckych Študentov (USKŠ). Až do konca II. svetovej vojny (1945) bolo ÚSKŠ ohniskom kresťanského i národného ducha. V roku 1948 bola ÚSKŠ zakázaná. Jej činnosť pokračovala v zahraničí do roku 1962 ako Združenie slovenských katolíckych študentov v zahraničí (ZSKŠvZ). Plenárne zhromaždenie ZSKŠvZ 7. augusta 1962 v Ríme zmenilo názov organizácie na Ústredie slovenských katolíckych intelektuálov (ÚSKI). Exilové ÚSKI obnovilo svoju činnosť na Slovensku ustanovujúcim zhromaždením 30. 6. 1990 v Bratislave, kde prijalo názov Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie. Generálne zhromaždenie Pax Romana v roku 1992 v Bilbao oficiálne uznalo dnešné ÚSKI za právneho pokračovateľa exilového ÚSKI.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie  je  dobrovoľné a nadstranícke občianske združenie. Cieľmi združenia sú:  a) združovať slovenskú kresťanskú inteligenciu, b) prehlbovať kresťanské presvedčenie a uplatňovať kresťanské zásady vo vzdelávacej, kultúrnej,  hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti,  c) zachovávať a rozvíjať kresťanskú cyrilometodskú tradíciu   a  ekumenizmus, d)  zachovávať a rozvíjať duchovné a kultúrne hodnoty, e) vzdelávať a podporovať vzdelávanie,  f) zabezpečovať a vykonávať vydavateľskú činnosť. 

ÚSKI uskutočňuje svoje ciele usporadúvaním prednášok, diskusií, seminárov a sympózií  k aktuálnym otázkam,  organizovaním podujatí náboženského, kultúrneho a spoločenského charakteru,  aktivitami  v medzinárodnej organizácii PAX ROMANA a v iných  organizáciách, ktorých ciele sú v súlade s poslaním ÚSKI, spoluprácou s inými kresťanskými stavovskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, publikovaním literárnych a odborných diel.

Medzi aktivity ÚSKI po obnovení činnosti na Slovensku  patrí organizovanie sympózií, medzinárodných a domácich konferencií a seminárov v týchto oblastiach: angažovanosť kresťana v Cirkvi a vo svete, kresťan v politike, živý prameň kresťanskej rodiny, kristianizácia svetských povolaní, kristianizácia sekularizovanej spoločnosti, problémy cirkevných škôl v posttotalitnom období.

V júli 2008 bolo na základe rozhodnutia  predsedu ÚSKI prof. Jozefa Tiňa oficiálne schválená pobočka ÚSKI v Bardejove a obnovená činnosť ÚSKI v našom meste. Radi by sme nadviazali a pokračovali v realizácii rôznych podujatí, predovšetkým sa chceme zamerať na vzdelávaciu, kultúrnu či spoločenskú činnosť.

V prípade záujmu o členstvo v tomto združení je možné vyzdvihnúť si prihlášku  u PhDr. PaedDr. Jána Maníka,  Mgr. Jana Kovaliča,či PhDr. Jozefa Gefferta.

 

                                  Mgr.Ján Kovalič

 

 

 

 

Vyhľadávanie

OZNAMY PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Webová stránka  ÚSKI Bratislava

www.uski.sk

www.tkkbs.sk/

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode