Rok 2012         ROČNÍK 15      ČÍSLO 1 - 2

EDITORIÁL

VYZNAMNÉ  OSOBNOSTI  VEDY

Igor  Túniy: Robert Hooke a jeho doba

Emil Běták:Ruder Josip Boškovic - muž, ktorý predbehol dobu o 200 rokov

Mária Hajduková : Sir Wiliam Herschel a jeho konštrukcia nebies

Vojtech Rušín : Milan Rastislav Štefánik

 

PROBLÉMY  RODIČOVSKEJ  VÝCHOVY

Ján Grác: Od rodičovského príkladu k osobnému svedectvu

 

RECENZIE

Oľga  Gavendová: Rojka,Ľ.: Stvorenie vesmíru z

                              ničoho:Quentin Smith proti Williamovi Craigovi

Zlatica Plašienková: Potočárová, M.: Pedagogický výskum

                              v Oceánii: Na Šalamúnových ostrovoch.

Michal Bizoň: Halík, T.: Chci, abys byl

 

FiIDES  ET RATIO

Igor Túniy a JaromírPastorek:Laudácio na J.Em.Jozefa kardinála Tomku

Jozef  Tomko: "Rozšíriť rozum" : veda a viera

Jozef Tiňo: Laudácio na RNDr. Oľgu Erdelesku, DrSc.

Oľga Erdelská: Stopy  Stvoriteľa v prírode

Zlatica Plašienková: Laudácio na prof. RNDr. Antona Hajduka, DrSc.

Anton Hajduk: Zázraky

 

ZO  ŽIVOTA ÚSKI

Ján  Maník: Informácia o činnosti pobočky ÚSKI v Bardejove v roku 2011

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode