Rok 2010  Ročník 13  číslo 1 

VZŤAH  MEDZI  PRÍRODNÝMI  VEDAMI,   FILOZOFIOU  A  TEOLÓGIOU

Tadeusz Zasępa :             Etika vo vzťahoch medzi filozofiou, teológiou

                                       a prírodnými  vedami

 Stanislav Košč:               Dialóg  medzi teológiou, filozofiou a prírodnými

                                       vedami vo svetle   encykliky Caritas in veritate

Miroslav Karaba:               Vedecký realizmus ako východisko pre riešenie

                                       problému  Božej činnosti vo svete

Jozef Ďurček:                   Sociálne problémy v epoche globalizácie

Július Krempaský:            Pohľad  do najhlbších útrob vesmíru

Gašpar Fronc:                  Človek - súčasť alebo vládca prírody

INTERDISCIPLINÁRNY  DIALÓG,  KTORÝ  ORGANIZUJE RADA  PRE  VEDU,
VZDELANIE A KULTÚRU  PRI  KBS

František Rábek:              Interdisciplinárne dialógy v rámci Rady pre vedu

ZO  ŽIVOTA  ÚSKI

Opustil nás čestný  prededa

Medzinárodná konferencia. Edinburg (UK), 7.11.apríl 2010

Páter František Sirovič, SVD deväťdesiatročný

Rok 2010  Ročník 13  číslo 2

Editoriál

HISTÓRIA  NÁBOŽENSTVA

Jozef Tiňo:                       Základné náboženské predstavy v starej Číne

Martin Dojčár:                  Hinduizmus  a budhizmus

Jozef Jančovič:                 Krátke dejiny Izraela

Marek Vaňuš:                  Prísľub Mesiáša  a jeho naplnenie

ZO  ŽIVOTA  ÚSKI

Zuzana  Muliková:            Salzburger  Hochschulwochen 2010

Ján Maník:                      Činnosť  pobočky ÚSKI v Bardejove

 

 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode