Pripomíname si 205.výročie vzniku nášho - Košického biskupstva.

9. augusta 2014, sme si pripomenuli pre kresťanský národ významné už 205. výročie vzniku  košického biskupstva, do ktorého diecézy je začlenený  aj  náš rímsko-katolícky bardejovský dekanát vrátane farností z nášho okresu. V kresťanských cirkvách biskupstvo predstavuje sídlo alebo úrad, ktorému prináleží isté územie, ktoré nazývame diecéza ( v pravoslávnej i gréckokatolíckej cirkvi je to eparchia). Nezaškodí, ak si tento pojem, ktorý aj keď je mnohým našim čitateľom blízky pripomenieme si, prečo u nás vznikol a ako  sa tak stalo.

Pôvodne naše dekanáty a farnosti patrili do Jagerského (egerského) biskupstva, ktoré vzniklo začiatkom XI. storočia vplyvom uhorského kráľa sv. Štefana I. Po istých politicko–spoločenských zmenách a na návrh uhorského kráľa Františka II. (I.) bolo pápežom Piom VII.  bullou „In universa Gregis Domici cura“  z 9. augusta 1804 rozhodnuté, že toto sa rozdelí na szatmárske a košické biskupstvo a samotné pôvodné jagerské bolo povýšené na arcibiskupstvo. Prvým košickým biskupom sa stal Andrej Szabó, bývalý rektor Generálneho kňazského seminára v Bratislave.  31. marca 1995 bolo košické biskupstvo povýšené na arcibiskupstvo  s sufragánnymi biskupstvami rožňavským a spišským. Stalo sa tok rozhodnutím pápeža Jána Pavla II. apoštolskou konštitúciou „Pastorali quidem permoti“, ktorú zverejnil Bardejovčanom dobre známy apoštolský nuntius Msgr. Luigi Dossena, ktorou bola zároveň ustanovená aj Košická cirkevná provincia. Za arcibiskupa bol vymenovaný Mons. Alojz Tkáč. Patrónom bol ustanovený sv. Ondrej, apoštol a za spolupatrónov traja košickí sv. mučeníci – M. Križin, M. Grozdecký a Š Pongrác, ktorých pozostatky svojho času boli uschované  aj v kostole v Hertníku. Rozloha arcidiecézy predstavuje 10.403 km2.

V schematizme košického biskupstva môžeme nájsť, že v ňom pôsobili a viedli ho títo biskupi: Andrej Szabó (1804 – 1819),   Štefan Csech (1820 – 1831),   Anton Ocskay (1838 – 1848), Jozef Kunszt ( 1850 – 1852), Ignác Fábry (1852 – 1867), Ján Perger (1868 – 1876), Konštantín Schuster (1877 – 1886),  Žigmund Bubics (1887 – 1906), Augustín Fischer-Colbrie (1906 – 1925), Jozef Čársky (1925 – 1962), Štefan Madarász (1939 – 1948, pre oblasť patriacu k Maďarsku), Štefan Onderko (1962 – 1990, ako kapitulárny vikár zastupujúci biskupa) a napokon od 14. februára 1990 Alojz Tkáč, ktorý bol 31. Marca 1995 ustanovený arcibiskupom, spoločne s pomocnými biskupmi Bernardom Boberom (od 28. 12. 1992) a Stanislavom Stolárikom (od 26. 02. 2004), ktorí pôsobia vo funkciách doposiaľ. Schematizmus ďalej uvádza, že košická diecéza je zložená z ôsmych oddelení cirkevnej kúrie, ôsmych oddelení cirkevného tribunálu a má  deväť cirkevných  rád a komisií.

V súčasnosti do diecéze  patrí 20 ženských reholí (v počte 350), vrátane našich, ktoré pôsobia v Raslaviciach , Zborove  a Bardejove  a potom 12 mužských (v počte120), medzi ktorých sa radia aj naši redemptoristi z Gaboltova. V diecéze pôsobia tieto školy a školské zariadenia:  6 MŠ a 11 ZŠ  (v Bardejove MŠ+ZŠ v Dlhej Lúke a na Poštárke, ZŠ sv. Egídia),  2  UZŠ ( v Bardejove  ZUŠ sv. Jána Bosca),  7  SŠ, 2  CVČ,  5  gymnázií (v Bardejove pôsobí Osemročné gymnázium sv. Don Bosca), 2 SOŠ a    2  CVČ, ako aj  Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach).  Ďalším zaujímavým diecéznym ukazovateľom je,  že na jej území žije 1, 18 mil. obyvateľov z toho 678 tis. rímsko-katolíkov (60,5%), ktorí sú združení v 18 dekanátoch, v 218 farnostiach a 730 filiálkach.  O ich kresťansko–duchovný život sa stará 430 kňazov  ( z toho je 17 rehoľných) v 605 kostoloch, 32 kaplnkách a v dvoch Dómoch: katedrálny sv. Alžbety v Košiciach a konkatedrálny sv. Mikuláša v Prešove (od 9. augusta 2008). V tomto výpočte sa osobitne vyníma aj náš nádherný gotický chrám, bardejovská Bazilika sv. Egídia, stredobod historického jadra mesta, zapísaného do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO(2000), na čo sme nesmierne hrdí.

Toľko z prebohatej existencie i súčasného života našej diecézy, ktorá oslávila nádherné jubileum v rámci pre nás potrebnej a sústavnej činnosti vo vinici Pánovej. Nech ju Pán i naďalej chráni pomáha a požehnáva aj v tejto nesmierne ťažkej dobe.

Mgr. Ing. Jozef Krajči

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode