Emil Kubek – kňaz, básnik

 

Emil Kubek (1857 – 1940), prvý rusínsky románapisec na Prjaševščine, svojou prácou zanechal veľkú stopu medzi Rusínmi na Slovensku, hlavne v Snakove, kde pôsobil 19 rokov. Patrí k tým gréckokatolíckym kňazom, ktorí nielen žili medzi ľuďmi, ale žili aj ich starosťami a problémami každodenného života. Zaujímali ho životné problémy, hlavne duchovného charakteru, viery, ku ktorej sa hlásili jeho veriaci – gréckokatolíci. Z každodenných stretnutí s nimi poznal ich sociálne potreby, snahu nielen namáhať sa na zemi, ale mať z nej aj úžitok pre reálny život.

Súčasne so svojím poslaním dušpastiera vykonával aj poslanie osvetového dejateľa-buditeľa uprostred rusínskeho obyvateľstva. Bol presvedčeným Rusínom, ktorý sa vedome zapojil do obrodenia Rusínov, začatého A. Duchnovičom, A. Dobrianským, ktorým sa zaoberali aj ďalší ich súčasníci v druhej polovici 19. storočia, na ktorého budú Rusíni vždy hrdí.

Emil Kubek rozširil svoj pohľad na osvetovú prácu medzi veriacimi a súčasne myslel na literárnu tvorbu, pretože bol presvedčený, že zvyšovanie celkovej kultúrnosti rusínskeho obyvateľstva bude mať vplyv aj na sociálny život Rusínov.

Jednu z mnohých pliag, ktorá zväčšovala sociálnu biedu občanov, videl v alkoholizme. Vynaložil mnoho úsilia, aby veriacich odvrátil od tohto zlozvyku. Či ich už ako veriacich obracal k Bohu, alebo humorom a smiechom v literárnych prácach zosmiešňoval alkoholikov. Sám bol príkladným dušpastierom, ktorého si veriaci hlboko vážili, pretože do života občanov prinášal mnoho zmien.

Na svoj rod, na svoje korene však nezabudol ani po vysťahovaní v roku 1904 do USA, kde pôsobil v Gréckokatolíckej farnosti v Mahanoy City, Pensylvánia. Zomrel 17. júla 1940 a je pochovaný na miestnom Cintoríne svätej Márie.

Literárne začal pracovať už ako mladý kňaz. Pokračoval v tom najmä na fare v Snakove a po vysťahovaní aj v USA. Spočiatku to boli príspevky a duchovné úvahy, ktoré uverejňoval v rôznych časopisoch.

V roku 1906 vydal štvorjazyčný slovník. Vyšiel v nakladateľstve Unia v Užhorode (1906). Okrem tohto slovníka poznáme jeho Narodny Povísti i Stichi v štyroch zäzkoch, ktoré vyšli v USA v rokoch 1922 – 1923. Prvá časť obsahuje povesti a básne. Druhá, tretia a štvrtá časť román Marko Šoltys.

Povesti a básne Emila Kubeka počas jeho pobytu v USA sú plné spomienok na rodný kraj, a na rodnú dedinu. Jeho poetický pohľad objíma nielen minulosť, ale aj ďalekú budúcnosť.

Emil Kubek napísal veľa, ale nie všetko vyšlo tlačou. Jeho činnosť a tvorba nie je zďaleka preskúmaná. Doteraz publikovaná bibliografia nie je úplná. Uverejnený výber z jeho diela obsahuje básne a niektoré povesti, ktoré boli publikované v časopisoch v USA. Aj tým chceme sprítomniť dielo tohto významného kňaza, básnika a prvého rusínskeho románopisca na Prjaševščine. Väčšina z nich vychádza na Slovensku po prvýkrát.

Výber vyšiel v Roku kresťanskej kultúry v roku 2010 k 70. výročiu jeho úmrtia.

PaedDr. František Dancák

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode