Prednáška SSLic. Petra Juhása, PhD.

Starý zákon v kontexte starovekého

Blízkeho východu  

 

     V nedeľu 17. marca 2013 v priestoroch Poľsko-slovenského domu zorganizovalo Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov prednášku odborného asistenta na Teologickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku SSLic. Petra Juhása, PhD. na tému  Starý zákon v kontexte starovekého Blízkeho východu.

Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma. Knihy Starého zákona sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu, lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná. Hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci, dosvedčujú celú pedagógiu Božej spasiteľnej lásky: v nich je uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná  múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb. Zároveň sa v nich skrýva tajomstvo našej spásy. Kresťania majú v úcte Starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť Starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným. Starozákonný poriadok spásy bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil príchod Krista, Vykupiteľa sveta. (KKC, čl. 121-123)

                PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

Fotogaléria: Prednáška SSLic. Peter Juhás, PhD.

FOTO: PhDr.Jozef Geffert

______________________________________________________________________________________________________________

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode