Účasť na konferencii

    Personalizmus v procese humanizácie

                ľudskej spoločnosti

Katedra filozofie a  religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum Východ-Západ Michala Lacka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v  Košiciach,  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Cieszynie a Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Prešov usporiadali v  dňoch 16. – 17. 10. 2013 vedeckú konferenciu s názvom  Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti, ktorá sa konala  pod záštitou  Mons. prof. ICDr. Cyrila Vasiľa SJ, PhD. - sekretára Kongregácie pre východné cirkvi  a   Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. - prešovského arcibiskupa  metropolitu.

Veľmi zaujímavú prednášku počas konferencie predniesli: Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD., Mons. SEODr. Milan Lach SJ, PhD.,  Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, ks. prof. dr. hab. Andrzej Pastwa, PhDr. Pavol Mačala, PhD.

Za pobočku Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove sa tejto konferencie zúčastnil Dr. Ján Maník a Dr. František Dancák.

 

Dr.Ján Maník

 

Fotogaléria: Účasť na konferencii

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode