Povolanie a poslanie Márie

Rok 2014 vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska za rok Sedembolestnej Panny Márie. Táto skutočnosť nás primäla k tomu, že v nedeľu 2.marca 2014 sme v priestoroch Poľsko-slovenského domu zorganizovali prednášku na tému Povolenie a poslanie Márie, ktorú predniesla Doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.  Prednáška bola zameraná na biblické priblíženie Márie. Pani docentka záverom zdôraznila  myšlienku, že ako povolaním a poslaním Márie bolo dať svetu Krista, tak aj naším povolaním a poslaním je dať svetu Krista.

Dr.Ján Maník

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode