Prednáška o.RNDr.Jozef Voskar

Verím v Boha Stvoriteľa

Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove zorganizovala v nedeľu 12. mája 2013 v priestoroch Poľsko-slovenského domu prednášku gréckokatolíckeho kňaza o. RNDr. Jozefa Voskára na tému Verím v Boha Stvoriteľa.

Na úvod veľmi zaujímavej a pútavej prednášky otec Voskár položil niekoľko podstatných otázok: Odkiaľ je vesmír? Odkiaľ to všetko je? Ako je možné, že vesmír je dokonalý poriadok?  O vzniku vesmíru existujú 3 cesty poznania pravdy: ateistický pohľad, vedecký pohľad, biblický pohľad. Ateistický pohľad hlása, že hmota je večná a vesmír je nekonečný.  Vedecký pohľad na existenciu materiálneho sveta sa opiera o teóriu Veľkého tresku. Veľký tresk predstavuje okamžik explózie, ktorým sa začal vývoj. Biblický pohľad o stvorení sveta nachádzame v knihe Genezis: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem.“ (Gn 1,1) A v Evanjeliu sv. Jána čítame: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ (Jn 1, 1-3)  Na margo vzťahu vedy a viery je potrebné spomenúť slová, ktoré vyslovil L. Pasteur: „Málo vedy človeka od Boha vzďaľuje, veľa vedy človeka k Bohu privádza.“

                    PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode