ThDr.Bartolomej Urbanec:
Pri prameni  viery

Bol názov ďalšej prednášky, ktorú v nedeľu 17.2.2013 v priestoroch Poľsko-slovenského domu zorganizovalo Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov.  Predniesol ju Mons. ThDr. Bartolomej Urbanec.

Hneď na úvod otec Urbanec citoval čl. 8 Apoštolského listu Porta fidei, ktorým pápež Benedikt XVI. oznámil Rok viery: „Pri príležitosti tohto mimoriadneho roku by som chcel svojich spolubratov, biskupov z celého sveta pozvať, aby sa v tomto čase duchovnej milosti, ktorý nám Pán dáva, spojili s Petrovým nástupcom a spoločne si pripomenuli drahocenný dar viery. Chceme tento rok sláviť dôstojne a plodne. Malo by sa intenzívnejšie uvažovať o viere, aby sme všetkým veriacim v Kristovi pomohli vedomejšie a pevnejšie sa primknúť k evanjeliu, predovšetkým v okamihu hlbokých zmien, aké práve ľudstvo prežíva. Budeme mať možnosť vyznať vieru v zmŕtvychvstalého Pána v našich katedrálach a v kostoloch celého sveta, v našich domovoch a v kruhu našich rodín, aby každý pocítil silnú potrebu lepšie spoznať a budúcim generáciám ďalej odovzdať nemeniteľnú vieru. Náboženské spoločenstvá ako sú farnosti a rôzne staré i nové cirkevné skupiny, si nájdu počas tohto roku spôsoby, ako sa verejne prihlásiť k Vyznaniu viery.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi uvádza, že svojím Zjavením sa neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Správna odpoveď na toto pozvanie je viera. Vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Celou svojou bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý sa zjavuje. Túto odpoveď človeka Bohu, ktorý zjavuje, Sväté písmo nazýva vierou. (KKC, čl. 142-143)

           PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode