Prednáška rektora VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

prof.  MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

 

 Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove zorganizovala v piatok 22. júna 2012 so začiatkom o 16:30 hod. v zasadacej miestnosti Obvodného úradu v Bardejove prednášku rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

Prof. Krčméry zavítal v piatok 22. júna 2012 do Bardejova hlavne preto, aby promoval absolventov bakalárskeho a  magisterského štúdia v odbore sociálna práca. Aj keď naše prednášky sa uskutočňujú zvyčajne v nedeľu popoludní, využili sme jeho prítomnosť v našom meste a zorganizovali sme jeho prednášku s diskusiou na  tému: „Čo môžeme my zo  Slovenska urobiť pre zmiernenie chudoby a hladu vo svete?“

Ak sa pozrieme na čísla, tak zo 6 miliárd ľudí na svete 4,8 miliardy žije v rozvojových krajinách. Asi jeden a pol miliardy z nich trpí hladom. Dve miliardy je nakazených tuberkulózou.  600 miliónov ľudí ročne sa nakazí maláriou.  Desiatky miliónov detí, ktoré by situáciu mohli zmeniť, zomrú ročne na tieto tri najčastejšie infekcie. Ďalších desať miliónov pripraví o život hlad. V súčasnosti žije v ničivých a ponižujúcich podmienkach extrémnej chudoby viac než miliarda ľudí. Vo svete je nakazených vírusom HIV okolo 50 000 000 ľudí. V Afrike je nakazených vírusom HIV 25 000 000 ľudí. 10 000 000 detí a mladých ľudí nakazených vírusom HIV. 17 000 000 sirôt po rodičoch zomrelých na AIDS. Ročne zomiera najmenej 1 000 000 ľudí na AIDS. Od začiatku objavenia sa choroby po dnešný deň zomrelo 3 000 000 ľudí. 50% novo nakazených každoročne sú deti a mládež. V podsaharskej Afrike je AIDS najčastejšou príčinou smrti vo veku 15 – 49 rokov. Afrika má 15 000 000 sirôt po rodičoch zomrelých na AIDS. 80 % nakazených dospelých sú ženy. Úmrtnosť chorých na AIDS v krajinách tretieho sveta je skoro 100%, zatiaľ čo v bohatých krajinách Západu je niečo nižšia než 10%.

Aj toto sú dôvody, prečo sa VŠZSP sv. Alžbety angažuje v projektoch v rozvojových krajinách bojujúcich s vírusom HIV a prispieva k rozvoju a pozdvihnutiu chudobných ľudí cez zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie projekty v Keni, Burundi, Etiópii, Ugande, Rwande, Kambodži, na Haiti či Ukrajine. Prof. Krčméry zdôraznil, že pomôcť je možné finančne, ale aj duchovne, teda modlitbami a obetami, lebo Najvyšší drží ochrannú ruku nad všetkými týmito dielami a dáva potrebnú silu. Ak by ste sa rozhodli pomôcť finančne, môžete tak urobiť prostredníctvom neziskového občianskeho združenia Dvojfarebný svet, ktorého hlavným partnerom je VŠZaSP sv. Alžbety.  Je možné využiť jednu z týchto foriem finančnej pomoci: adopcia na blízko, priamy dar, obchod či 2% z dane. Viac informácií sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.dvojfarebnysvet.sk.

 PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode