ÚSKI začalo tento rok rozvodom...

Jedna z najagilnejších tunajších inštitúcií - bardejovská pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie /ďalej ÚSKI/ začala svoje tohoročné programy a činnosť vôbec najskôr vyhodnotením vskutku originálnej činnosti, o ktorej bude verejnosť onedlho informovaná, aj prvou tohoročnou prednáškou. V uplynulom týždni navštívila Bardejov v súčasnosti popredná katolícka osobnosť, jezuita Prof. ThDr.RNDr.Ladislav Csontos SJ,PhD., ktorý sa predstavil na dnešnú dobu mimoriadne hodnotnou a aktuálnou prednáškou na tému „Katolíci a rozvod“. Táto sa uskutočnila v príjemnom prostredí Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí v Bardejove. Skutočne kultivovanou prednáškou upútal prítomných o. i. aj predstavením duchovnej cesty i spôsobu počínania si tých, ktorí sa stali rozvedenými i  znova zosobášenými vychádzajúc z biblických textov a cirkevných dokumentov s poukazom na ich ďalšie možností v osobnom a spoločnom živote. Vysvetlil a rozobral mnohé tieto situácie, do ktorých sa dostáva cca 50% súčasných katolíkov (z pohľadu najrôznejších štatistických údajov) čo je obrovský nárast oproti nedávnej minulosti (povedzme pred 10 rokmi) s čím neustále Cirkev zápasí, nakoľko na týchto ľudí je uvalený dlhodobý eucharistický pôst. S tým sa nevedia vyrovnať a vynechávajú akýkoľvek podiel účasti na kresťanskom živote zabúdajúc na fakt, že sú pokrstení a toto je chyba. Lebo okrem sv.prijímania majú právo účasti na cirkevnom živote ako každý iní. Katolíci by im v tomto mali viac pomáhať, povzbudzovať a nie ako to často býva zavrhovať, šikanovať či aj vysmievať ich , ako o tom hovorí Apoštolská exhortácia J. Pavla II., že takto postihnutí bratia či sestry majú právo účasti na živote Cirkvi. Totiž v týchto prípadoch nejde o žiadnu  exkomunikáciu, ale iba o istý odklad či  uloženie eucharistického pôstu na určitú dobu. Mnohé manželstva sa totiž dostanú do krízy aj tým, že neboli sviatostne naplnené (zdravotné či iné vážne dôvody) a preto Cirkev postupne zriaďuje isté inštitúcie, ktoré tieto situácie prešetrujú. Býva to však často dlhá anabáza, ale sú tu isté možnosti učiniť zadosť. Stále sú však šance na vysporiadanie týchto problémov,  s cieľom umožniť im v budúcnosti prežívanie toho pravého kresťanského života. Po zaujímavej diskusii autor predstavil svoju knihu „Slovo nádeje“, ktorá mnohé situácie z tejto oblasti vysvetľuje a poskytuje aj rady, ako si počínať a dostať sa z takéhoto nepriaznivého stavu, ktorého nemusí byť dotknutý osobne príčinou. Potom sa už spokojní účastníci podujatia v pohode rozišli domov tešiac sa na ďalšie užitočné aktivity ÚSKI.

Mgr. Ing. Jozef Krajči

 

Fotogaléria: Prednáška Prof.L.Csontos,SJ

FOTO:PhDr.Jozef Geffert

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode