Návšteva predsedu ÚSKI v Bardejove.

V dňoch 3.-4. júna 2012 zavítal do Bardejova predseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie a člen Predsedníctva Slovenskej akadémia vied RNDr. Igor Tunyi, DrSc.

V nedeľu popoludní v priestoroch Poľsko-slovenského domu predniesol prednášku na tému Biblické príbehy a fyzika. Na príbeh o Lotovej žene a na dary, ktoré priniesli traja králi narodenému Ježišovi, sa pozrel z pohľadu geofyziky. Následne sa večer uskutočnilo stretnutie s členmi pobočky Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove. V pondelok dopoludnia v sprievode podpredsedov bardejovskej pobočky ÚSKI PhDr. Jozefa Gefferta a Ing. Mgr. Jozefa Krajčiho si prezrel Bardejovské Kúpele,  navštívil Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a poľské kúpele Krynica. Záverom Vás srdečne pozývame na prednášku rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. na tému „Čo môžeme my z ďalekého Slovenska urobiť pre zmiernenie chudoby a hladu vo svete?“, ktorá sa uskutoční v piatok 22. júna 2012 so začiatkom o 16:30 hod. vo veľkej zasadačke Obvodného úradu na Dlhom rade.

 PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

predseda pobočky ÚSKI v Bardejove

Fotogaléria: Prednáška RNDr.I.Tunyi,CSc.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode