FRANTIŠEK  SOČUFKA,SJ

V SLUŽBE BLAHOSLAVENÉHO  JÁNA  PAVLA II.

Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove a  Poľsko-slovenský dom v Bardejove zorganizovali v nedeľu 23.októbra 2011 prednášku na tému V službe blahoslaveného Jána Pavla II. Prednášateľom bol jezuita páter František Sočufka SJ, ktorý dlhé roky pôsobil vo Vatikáne.

Život Karola Wojtylu bol životom robotníka, kňaza, biskupa, kardinála a pápeža. Ako uviedol páter Sočufka, Jánovi Pavlovi II. sa dostalo uznania ako morálnej autorite aj od mnohých nekresťanov a neveriacich. Svedčili o tom prejavy lásky vyjadrené v čase jeho choroby a žiaľu po jeho smrti. Putovanie k jeho hrobu v Bazilike sv. Petra je znakom toho, že Ján Pavol II. vstúpil do ľudských sŕdc. Veriacich i neveriacich oslovovalo a stále oslovuje  jeho svedectvo lásky a odovzdanosti v utrpení. V jeho živote môžeme obdivovať silu hrdinskej viery a modlitby, úplnú dôveru v Pannu Máriu, ktorá ho sprevádzala a ochraňovala, najmä v ťažkých a dramatických životných momentoch.

Páter Sočufka ďalej zdôraznil, že vzťah Karola Wojtylu s Bohom bol veľmi hlboký. Citlivý a vnímavý človek, akým Ján Pavol II. nesporne bol, nemohol ostať ľahostajný pred utrpením sveta. Bol citlivý a vnímavý, ale nebál sa zdvihnúť a zvýšiť hlas, a smelo vysloviť aj nepohodlné alebo nepríjemné veci, ktoré sa nezhodovali so spoločným spôsobom myslenia. Prezidentovi USA Buschovi pred vypuknutím  vojny v Perzskom zálive povedal: „Ja patrím ku generácii, ktorá vie, čo je vojna.“ Boli to silné slová. Prezrádzajú myslenie, ktoré vo svojej dobe nebolo politicky korektné. Z jeho vyjadrení možno usudzovať, že vo svojom  srdci veľmi trpel aj za tú tichú genocídu, ktorou je zabíjanie nenarodených detí. Otázka vzácnosti ľudského života od jeho prirodzeného počatia bola trvalým krížom a bolesťou  jeho života.

 Kardinál Stanislav Dziwisz, ktorý bol takmer 40 rokov osobným tajomníkom Jána Pavla II., v jednom z  rozhovorov o novom blahoslavenom povedal, že bol veľmi srdečný, ale aj rázny a pevný vo svojom rozhodnutí. Nekonal emotívne, citovo, hoci bol citlivý, ani sa nikdy nespájal, ani nestotožňoval so žiadnou politickou mocou. Ján Pavol II. je iniciátorom a patrónom Svetových dní mládeže. Počas celého pontifikátu sa snažil priblížiť Cirkev a Krista ľuďom na celom svete.

 Dr. Ján Maník

 

Fotogaléria: Prednáška - p.F.Sočufka, SJ

Foto:PhDr.Jozef Geffert

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode