Prednáška Dr.F.Dancák

Rok 2011

Informácia  o podujatí v TV LUX:

www.tvlux.sk/archiv/play/3257

Blahoslavený biskup – mučeník V. Hopko

                  v mojich spomienkach

        V nedeľu 23. januára 2011 pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove v priestoroch reštaurácie FONTANA zorganizovala zaujímavú prednášku pod názvom Blahoslavený biskup – mučeník V. Hopko. Prednášateľom bol výpomocný duchovný gréckokatolíckej farnosti Bardejov - mesto  vdp. PaedDr. František Dancák, ktorý je zároveň spoluautorom publikácie Blahoslavený Vasiľ Hopko.

Prednáška bola zameraná na život a osobnosť biskupa V. Hopka. Po absolvovaní  Gymnázia v Prešove V. Hopko študoval na Gréckokatolíckej akadémii v Prešove a na Karlovej univerzite v Prahe (štúdium teológie). Za kňaza bol vysvätený 3. februára 1929 v Prešove biskupom Gojdičom.  Dňa 2. januára 1947 bol ThDr.  Hopko  menovaný za pomocného biskupa prešovského a titulárneho biskupa midilského. Biskupská konsekrácia sa uskutočnila 11. mája 1947 v Prešove.  Hlavným svätiteľom bol biskup Pavol Gojdič.  Jeho biskupským heslom bolo „Aby všetci jedno boli.“ Dňa 24. októbra 1957 bol biskup V. Hopko Štátnym súdom v Bratislave odsúdený na 15 rokov väzenia za protištátnu činnosť, zločiny velezrady a vyzvedačstva. Okrem odňatia slobody dostal aj  peňažný trest vo výške 20 000 Kčs, stratu čestných občianskych práv na 10 rokov a prepadnutie celého majetku. Prešiel viacero väzníc - Leopoldov, Ilava, Valdice, Ruzyňov, Mírov. Zlé väzenské zaobchádzanie mu spôsobilo trvalé zdravotné následky, a preto ho v roku 1963 prepustili z väzenia do Domova dôchodcov v Oseku, kde ale zostal pod policajným dozorom.  ThDr. Vasiľ Hopko zomrel 23. júla 1976 v Prešove. Jeho ostatky sú  uložené v krypte prešovskej katedrály. V roku 1995 bol Jánom Pavlom II. počas jeho návštevy Slovenska vyhlásený za blahoslaveného. Ako zdôraznil Dr. František Dancák, biskup – mučeník V. Hopko všade zanechával dojem jednoduchého, skromného, srdečného a zbožného človeka. Stretnutie bolo obohatené o osobné spomienky prednášajúceho na biskupa – mučeníka V. Hopka a o premietnutie krátkeho dokumentárneho filmu o živote tohto veľkého človeka Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Za spoluprácu pri zabezpečení tejto prednášky ďakujeme majiteľovi reštaurácie Fontana p. Kokindovi. Aj z tejto prednášky je možné si pozrieť fotografie  na webovej stránke pobočky Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove www.uskibj.meu.zoznam.sk v kolónke Uskutočnené podujatia. Na marec  2011 pripravujeme prednášku predsedu ÚSKI prof. Jozefa Tiňa na tému Láska – poklad ľudstva.

                            PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

                           predseda pobočky ÚSKI v Bardejove

Fotogaléria: Prednáška Dr.F.Dancák

Foto:PhDr.Jozef Geffert

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode