Konferencia o katolíckej sociálnej náuke

                              v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Spolok sv. Vojtecha – redakcia revue Duchovný pastier a europoslankyňa MUDr. Anna Záborská  pri príležitosti okrúhlych výročí významných sociálnych dokumentov Katolíckej cirkvi zorganizovali na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku konferenciu s názvom 1891 – 1961 – 2011 Aktuálne posolstvo encyklík Rerum novarum a Mater et Magistra. Konferencia sa uskutočnila 19. mája 2011 v Sieni rektorov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za pobočku Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove sa tohto podujatia zúčastnili PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD., Ing. Mgr. Jozef Krajči, PhDr. Kristína Zamborská a MUDr. Mária Vašková.

Fotogaléria: Účasť na konferencii v Ružomberku

Foto: J.Maník

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode