Prednáška prof.J.Krempaského

Návšteva prof. Krempaského v Bardejove

      V nedeľu 1.marca 2009 na pozvanie pobočky Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove zavítala do nášho mesta  významná    osobnosť slovenského a svetového formátu v oblasti fyziky prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., ktorý patrí medzi zakladateľovmodernej fyziky na Slovensku a je nositeľom mnohých ocenení a uznaní, okrem iného aj štátneho vyznamenania Radu Ľ. Štúra.

Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI) v Bardejove v spolupráci s  Poľsko-slovenským domom a  podnikateľom p. Adamom Novákom  v tento deň so začiatkom o 16:30 hod. vo vysokoškolskej aule v priestoroch bývalého BAPOSU zorganizovala prednášku prof. Krempaského  na tému Veda a viera. Vzácny hosť a pútavá téma prilákala vyše sto poslucháčov, ktorí sa zúčastnili prednášky a aktívnej diskusie. Za Mesto Bardejov bol prítomný viceprimátor MUDr. Peter Prokopovič.

Profesor Krempaský vyslovil množstvo zaujímavých a podnetných myšlienok. Dovoľte, aby som sprostredkoval aspoň niektoré z nich. Albert Einstein kedysi povedal: „Viera bez vedy je slepá, veda bez viery je chromá.“  Veda a viera sú vo vzájomnom komplementárnom vzťahu, pričom odrážajú vzájomnú prepojenosť hmoty a ducha. Boli obdobia, kedy existovalo len náboženstvo bez vedy a boli časy, kedy jestvovala veda a náboženstvo nebolo potrebné.  Veda a viera sú vo vzťahu paralelnej koexistencie, vzájomnej kooperácie a komplementarity, ktorý človeku poskytuje komplexnú a adekvátnu orientáciu na svet. Závery vedy a náboženské tvrdenia sa diametrálne neodlišujú a nevylučujú, ale dopĺňajú.

Bola to prvá zo série prednášok, ktoré pobočka ÚSKI v Bardejove pripravuje na tento rok. ÚSKI je dobrovoľné a nadstranícke (apolitické) občianske združenie, ktorého cieľom je združovať kresťanskú inteligenciu a uplatňovať kresťanské zásady v spoločnosti. Za týmto účelom organizuje vzdelávaciu, prednáškovú, kultúrnu, publikačnú a spoločenskú činnosť. Z publikačnej činnosti nemožno nespomenúť vydávanie kvalitného kresťanského odborného časopisu Radosť a nádej.  

Záverom dodávame, že pán prof. Krempaský nám prisľúbil, že by veľmi rád v septembri opäť zavítal do Bardejova.

 

 

                     PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

                          predseda ÚSKI v Bardejove

 

Foto: PhDr.Jozef Geffert

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode