Prednáška M.Kutný

                             Zaujímavosti z reštaurovania Golgoty
                                          v Bazilike sv. Egídia

 Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove zorganizovala v nedeľu 18. októbra 2009 v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bardejove prednášku akademického sochára Martina Kutného s názvom Zaujímavosti z reštaurovania Golgoty v Bazilike sv. Egídia.

Na úvod  prednášajúci M. Kutný prítomným najskôr vysvetlil, čo je reštaurovania a zdôraznil, že posledná oprava predmetného súsošia sa konala v roku 1878 po poslednom požiari v Bardejove. Potom hovoril o tom, čoho sa reštaurovanie týkalo, teda o súsoší Golgoty (veľký kríž so sochou Ježiša Krista, socha Panny Márie, socha Jána Evanjelistu, sochy Lotrov, znak sv. Jána, znak sv. Marka, znak sv. Matúša, znak sv. Lukáša) a o jednotlivých fázach reštaurovania tohto súsošia. Celá práca na reštaurovaní Golgoty spočívala predovšetkým vo výskume, v čistení, v dorezávaní častí, ktoré chýbali, v kriedovaní, v retušovaní a napokon v montáži súsošia. Veľmi pútavé a zaujímavé slová boli podložené veľkým množstvom fotografií. Záverom sa zmienil aj o tom, že do sochy Jána Evanjelistu vložili odkaz pre budúce generácie, v ktorom sa uvádza, že v rokoch 2008-2009 prebiehalo reštaurovanie polychromovaného dreveného súsošia Golgoty v pôsobnosti farára – dekana Pavla Martona.

Za spoluprácu pri zabezpečení tejto akcie naše poďakovanie patrí vedúcemu DP VŠZaSP sv. Alžbety v Bardejove Ing. Jozefovi Chovancovi. Ďalšou prednáškou, ktorú organizuje ÚSKI v Bardejove,  bude prednáška bývalého bardejovského kaplána dp. Petra Nováka, súšasného farára – dekana Košice KVP v nedeľu 8.novembra 2009 v aule VŠZaSP sv. Alžbety na tému Angažovanosť kresťanov. Srdečne pozývame.

                   PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.
 

 

FOTO: PhDr.Jozef Geffert

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode