Pieniny a Litmanova

Navštívili sme PIENINY a LITMANOVU.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov

zorganizovala  8.augusta 2018výlet do Červeného kláštora v

Pieninách. Pekné počasie nám  umožnilo plaviť sa po Dunajci

na pltiach a vidieť takkrásy Pieninského národného parku.

Po občerstvení v Lesnici sme sa odobrali na horu Zvir do Litmanovej.

Tam sme  ďakovali aj prosili o pomoc v každodennom živote

" Matku Nepoškvrnenejčistoty".

Domov sme sa vratili príjemne unavení z horúceho dňa, ale šťastní,

z vydarenej akcie.

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode