Vitajte na stránkach Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka  Bardejov. Naše stránky  Vám poskytnú informácie o uskutočnených, aktuálnych a pripravovaných  podujatiach.

_______________________________________________________________

Návšteva Inštitútu Krista Kráľa a výlet do Tatier.

V sobotu dňa 08.07.2023 sme navštívili Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, kde sme doviezli potraviny nakúpené za finančné prostriedky zo zbierky, ktorú sme zorganizovali v našej pobočke ÚSKI Bardejov, a ku ktorej sa pripojilo aj značné množstvo nečlenov.

Podarilo sa vyzbierať 500,- EUR, za ktoré sme nakúpili  potraviny.

V Inštitúte Krista Veľkňaza sa nachádza aktuálne okolo 300 osôb ako nás informoval správca zariadenia p. Fejaš. Inštitút poskytuje sociálnu pomoc ľuďom bez domova, invalidným osobám, rodinám a týraním ženám. Napĺňa tak pomoc ľudom, ktorí sú na okraji spoločnosti, pričom sa snaží ich vrátiť a začleniť naspäť do spoločnosti.

Po návšteve Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach sme  odcestovali do Tatranskej Polianky odkiaľ sme sa vydali na pešiu túru na Sliezsky dom. Túra bola náročná, ale aj vďaka dobrému počasiu sme ju zvládli.

Každému kto prispel do finančnej zbierky patrí jedno veľké Pán Boh zaplať, pretože ako sa ukázalo aj takáto neveľká zbierka dokáže výrazne pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

V prílohe pripájam aj zopár fotiek

 

Jano Kovalič

__________________________________________________________________________

Stretnutie ÚSKI

Členovia ÚSKI pobočka Bardejov sa  stretli  21,3.2023 na  vernisáži  a  výstave

Jozefa Gefferta  MOJA CESTA, ktorá sa  uskutočnila v galérii Okresnej knižnice

v Bardejove.

____________________________________________________________

Stretnutie  členov ÚSKI.

 ÚSKI pobočka  Bardejov je  stále  aktívna. Na stretnutí členov

14.11.2022 sa prejednali  aktivity na  najbližšie obdobie.

Dohodli  sa  na  akcii NOVEMBROVÉ SPOMIENKY a navštívia

cintoríny padlých  vojakov z I. a II. svetovej  vojny, ako  aj  hroby

našich   členov  a  priateľov, ktorí  už  nie  sú medzi  nami.

Najbližšie stretnutie plánujeme v adventom období pri vianočnom punči.

jg

 

Letné stretnutie ÚSKI Bardejov spojené  s výletom.

ÚSKI  pobočka Bardejov usporiadala  stretnutie  a výlet do poľských  prihraničných  miest Tylicza, Muszyny  a Krynice. Navštívili  sme  Kalváriu  v Tyliczi, kde  sme  navštívili aj   miestny  kostol. Veľmi  milo  nás  prekvapilo mestečko  Muszyna s jeho  pekným  námestím a radnicou. Ešte  väčší  zážitok sme  mali  z návštevy biblickej  záhrady, ako  aj  zo záhrady  zmyslov, aj  záhrad  v povodí  rieky  Poprad. Vydarenú  akciu  si  všetci  účastníci  pochvaľovali  s tým,  že sa  tešia  na  podobné podujatie.

PhDr.Jozef GeffertViac tu: https://uskibj.webnode.sk/

Letné stretnutie ÚSKI Bardejov spojené  s výletom.

ÚSKI  pobočka Bardejov usporiadala  stretnutie  a výlet do poľských  prihraničných  miest Tylicza, Muszyny  a Krynice. Navštívili  sme  Kalváriu  v Tyliczi, kde  sme  navštívili aj   miestny  kostol. Veľmi  milo  nás  prekvapilo mestečko  Muszyna s jeho  pekným  námestím a radnicou. Ešte  väčší  zážitok sme  mali  z návštevy biblickej  záhrady, ako  aj  zo záhrady  zmyslov, aj  záhrad  v povodí  rieky  Poprad. Vydarenú  akciu  si  všetci  účastníci  pochvaľovali  s tým,  že sa  tešia  na  podobné podujatie.

PhDr.Jozef GeffertViac tu: https://uskibj.webnode.sk/

Letné stretnutie ÚSKI Bardejov spojené  s výletom.

ÚSKI  pobočka Bardejov usporiadala  stretnutie  a výlet do poľských  prihraničných  miest Tylicza, Muszyny  a Krynice. Navštívili  sme  Kalváriu  v Tyliczi, kde  sme  navštívili aj   miestny  kostol. Veľmi  milo  nás  prekvapilo mestečko  Muszyna s jeho  pekným  námestím a radnicou. Ešte  väčší  zážitok sme  mali  z návštevy biblickej  záhrady, ako  aj  zo záhrady  zmyslov, aj  záhrad  v povodí  rieky  Poprad. Vydarenú  akciu  si  všetci  účastníci  pochvaľovali  s tým,  že sa  tešia  na  podobné podujatie.

PhDr.Jozef Geffert

 

Fotogaléria: Výlet Muszyna

                          Smútočné oznámenie

                       Ing.Mgr. Jozef Krajči

                  *10.9.1941  Žilina      +7. júna 2022  Bardejov

                       podpredseda ÚSKI - pobočka Bardejov

 V Bardejove žil od roku 1972, pracoval  ako  techník,

 neskôr pracoval na MsÚv Bardejove. Bol veľmi aktívny

 v rôznych spoločenských  organizáciach, aj ako

 dopisovateľ do  rôznych  periodik. V roku 2012 mu

bola  udelená  cena primátora mesta Bardejov. Patril

medzi zakladateľov Hospicu Matky  Terezy v Bardejovskej

Novej Vsi aj ku gestorom vítania Betlehemského  svetla.

V Ústredi slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka

Bardejov zastával funkciu podpredsedu.

Česť  jeho pamiatke.

Odpočívaj v pokoji  Jozef

______________________________________________________________________________


 

 

Humanitárna  pomoc  organizovaná  našou pobočkou.

   ÚSKI pobočka Bardejov zorganizovala humanitárnu potravinovú  pomoc pre zariadenie  OÁZA – nádej pre nový  život v Košiciach, ktorý vedie otec Peter Gombita. Potraviny v hodnote 355 € boli  odovzdané v Košiciach 13.4. 2022.

   Vyjadrujeme   úprimné poďakovanie  a Pán Boh  zaplať ľuďom, ktorí  prispeli do finančnej zbierky.  Osobitné poďakovanie patrí aj  hlavným organizátorom tejto  akcie Mgr.Jánovi Kovaličovi, Dr.Jánovi Maníkovi a Ing.Jánovi Basovi, ktorí  zbierku pripravili, zakúpili tovar a odviezli  do  Košíc.  Prijal ich otec  Gombita, s ktorým zotrvali v srdečnom  rozhovore, v ktorom im priblížil svoje pôsobenie  ako  kňaza, ale  najmä  ako   vedúceho OÁZY. Toto zariadenie zohráva v systéme  sociálnej  starostlivosti významnú úlohu  pri  riešení problémových  situácii ľudí a pomáha im  vrátiť  a zapojiť sa  do normálnej  spoločnosti.

   Otec Gombita vyjadril  úprimné  poďakovanie  všetkým ľuďom,  ktorí prispeli  do  finančnej  zbierky, pretože  im  pomôže  prekonať  mnohé  finančné problémy. Zároveň zaželal všetkým pokojné , radostné a milostiplné  veľkonočné sviatky.

Mgr. Ján Kovalič, predseda ÚSKI pobočka Bardejov


Foto: PhDr.Jozef Geffert, Mgr. Ján Kovalič

_________________________________________________________________

Zmena  vo  vedení  ÚSKI Bardejov.

  Od januára 2022 došlo  k zmene  vo  vedení  ÚSKI  Bardejov. Na  základe  vlastného  rozhodnutia  sa  vzdal  funkcie  predsedu  Dr. Ján Maník, ktorý bol na  čele  organizácie  od  jej  založenia v roku 2009.

Pod  jeho vedením  ÚSKI  Bardejov  pripravila veľa úspešných podujatí a zaradila  sa  medzi  najaktívnejšie pobočky  ÚSKI na  Slovensku.  Všetci  členovia  vyjadrujú  veľké  poďakovanie za  jeho prácu a želajú  mu veľa  úspechov  v pracovnom  aj  osobnom  živote.  Dr. Ján  Maník  naďalej  zostáva predsedom  východoslovenskej  pobočky  ÚSKI.

 

    Novým predsedom  ÚSKI  Bardejov  sa  stal  Mgr. Ján Kovalič, ktorému do  novej  funkcie  želáme  veľa  tvorivých  síl , tvorivosti  a vytrvalosti, aby  naša  pobočka naďalej pracovala v prospech  celej kresťanskej  komunity.

PhDr.Jozef Geffert

 

Vážení členovia ÚSKI,

ÚSKI (tak ako celá spoločnosť) prežíva ťažké obdobie - výnimočné počas svojej existencie. Odhliadnuc od bežných problémov (chýbajúce priestory pre sekretariát, jeho technické vybavenie a pod.), zažívame útlm v aktivitách a v možnosti rozbehnúť novú etapu v programe. Na obzore je ponuka pre našu činnosť  (s finančným krytím), treba však okrem vecnej prípravy  súhlas vedenia ÚSKI; tu covid 19 stojí v ceste. Je východisko v online kontakte, ale to až v novom roku. 
 
Dovoľte, aby som Vám zaželal radostné prežívanie oslavy narodenia nášho Pána, veľa milostí od Novonarodeného. 
V novom  roku zánik pandémie, oživenie činnosti ÚSKI a osobne každému dobré zdravie a požehnanie Najvyššieho.
 
J. Tiňo
čestný predseda ÚSKI

Stretnutie USKI Bardejov.

Po dlhšej dobe  zapričinenej  epidemiologickou situáciou sa 27. augusta 2021 opäť stretlo spoločenstvo USKI Bardejov. Stretnutia  sa  zúčastnili  J. Maník, predseda ,  J. Geffert, tajomník,  Jozef Stašák, J. Basa, T. Molčan.

Predseda J. Maník informoval prítomných o aktuálnej situácii v USKI Bardejov, aj celoštátnej USKI Bratislava. V diskusii sa  prítomní vyjadrovali k aktuálnym problémom aj k budúcnosti našej  pobočky. Ďalšie  stretnutie USKI Bardejov   sa  uskutoční  v mesiaci  september a predpokladáme, že sa  ho  zúčastní  aj Mgr. Gašpr FRONC, predseda  USKI

 

PhDr. Jozef Geffert

_________________________________________________________

               Spomienková slávnosť na

            o. PaedDr. Františka DANCÁKA

V nedeľu 9. februára 2020 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov a obec Kružlov zorganizovali spomienkovú slávnosť na gréckokatolíckeho kňaza PaedDr. Františka Dancáka, ktorá sa uskutočnila symbolicky v deň jeho nedožitých 81 narodenín. Celá slávnosť sa niesla v spomínaní medzi priateľmi na duchovného otca Františka, počas ktorej sme si ho sprítomnili prostredníctvom fotografií a nakrútených  rozhovorov.

Otec František bol všestranná osobnosť a v našich spomienkach navždy zostane ako horlivý a obetavý kňaz, plodný autor a publicista s bohatou publikačnou činnosťou, zanietený pútnik a cestovateľ, aktívny člen pobočky ÚSKI v Bardejove. Na základe priateľskej, srdečnej a v spoločnosti obľúbenej povahy mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. Bol to človek s veľkým Č a veľkým srdcom.

Súčasťou tohto slávnostného podujatia bolo aj predstavenie troch publikácií, ktoré ostali po jeho smrti a boli vydané  do konca roka 2019. Ide o jeho autobiografiu s názvom 80 rokov gréckokatolíckeho kňaza, Pútnické miesta – Najznámejšie svätyne a Starina – Ľudia a dejiny.

  Dr. Ján Maník

Foto: PhDr.Jozef Geffert

__________________________________________________________________________

 

   V týchto dňoch vydalo vydavateľstvo PETRA Prešov pre  ÚSKI pobočka

Bardejov novú publikáciu autorov F. Dancáka  a J. Maníka

                        PÚTNICKÉ  MIESTA  SVETA -

                           najznámejšie svätyne.

Cieľom vydávateľov a autorov bolo predstaviť významné  pútnické miesta

v Európe aj v Amerike. Je to posledná publikácia Dr. F. Dancáka.

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Oslava 10. výročia spojená s degustáciou

Pri príležitosti 10. výročia obnovenia pobočky Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove (2009-2019) sme vo štvrtok 28.11.2019 v priestoroch hotela Artin Bardejov zorganizovali oslavu spojenú s degustáciou vín, ktorou nás sprevádzal Ing. Dušan Hažír – riaditeľ Múzea vín v Prešove a člen Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu. Ochutnali sme viaceré slovenské suché, polosuché, polosladké vína i sladké vína a zároveň zaspomínali na tých desať rokov, počas ktorých sa nám podarilo zorganizovať  viacero vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych podujatí, o ktorých sa môžete dočítať na našej webovej stránke.

Dr. Ján Maník

 

Fotogaléria:Degustacia vína

Foto:PhDr.Jozef Geffert

____________________________________________________________

PIETNA  SPOMIENKA

Pri príležitosti 1. výročia úmrtia nášho  člena a priateľa

Františka DANCÁKA  si členovia ÚSKI pobočka Bardejov  uctili

jeho pamiatku pri hrobe v Andrejove

Foto-J.Geffert

______________________________________________________________________

80 rokov gréckokatolíckeho kňaza –

autobiografia o. Františka Dancáka

 

V týchto dňoch vyšla nová publikácia pod názvom 80 rokov gréckokatolíckeho kňaza. Je to autobiografia o. PaedDr. Františka Dancáka, gréckokatolíckeho kňaza, stavroforného protojereja, publicistu a dlhoročného člena Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. Čitateľovi predstavuje jeho nesmierne bohatý a vzácny život.

V autobiografii o. František spomína na svoje detstvo, rodný dom a 2. svetovú vojnu. Popisuje študentské časy a pracovné pozície, ktoré do svojej kňazskej vysviacky vykonával. Zmieňuje sa aj o pastoračnej vo farnostiach Hrabské a Kružlov, v ktorých pôsobil. Významným medzníkom života o. Františka Dancáka je priateľstvo s blahoslavenými biskupom Hopkom, s ktorým si písal. Spolu podnikli odvážne kroky pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Na 243 stranách približuje celý svoj život a zmieňuje sa o historických udalostiach gréckokatolíkov, ktoré zažil. V knihe je cítiť jeho lásku ku Gréckokatolíckej cirkvi. Je rozdelená do rokov a čitateľovi tak pomáha sa zorientovať v tom, čo počas jednotlivých rokov života autor zažil. Nezabúda sa ani na popis vlastných fotografií uložených v texte.

Editorom publikácie je Mgr. JUDr. PhDr. Stanislav Bujda, PhD. ml. Je to nepochybne vzácne knižné dielo o človeku s veľkým Č, ktorý miloval Cirkev, miloval ľudí a miloval život.

Dr. Ján Maník


______________________________________________________________________

Pracovné stretnutie ÚSKI v Bardejove

V pondelok 29.7.2019 sa stretli  členovia ÚSKI, aby prejednali aktuálne  otázky  života v pobočke Bardejov.

Predseda p. Dr. J. Maník informoval o generálnom zhromaždení ÚSKI v Trnave, na ktorom bol zvolený  nový predseda ÚSKI Mons. Gašpar FRONC.

Generálneho zhromaždenia  sa  z našej pobočky zúčastnili Dr.J.Maník a Ing. J. Basa

Na stretnutí  sme sa dohodli na organizovaní pútnickeho výletu do Wadovíc a Krakowa - Lagiewniky, ktorý sa  uskutoční  v mesiaci august.

Bližšie informácie dostanete osobitným  e-mailom v piatok 2.8.2019.

 

FOTO Z GENERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA ÚSKI V TRNAVE

Foto :Michal Mrva

Foto : Mária Spišiaková

____________________________________________________________________________

Pracovné stretnutie členov ÚSKI - pobočka Bardejov

V stredu 28. mája 2019 sa konalo pracovné stretnutie  členov , na ktorom sa hovorilo o nastavajúcich úlohach  v súvislosti s pripomenutím si 10. výročia  obnovenia  činnosti ÚSKI v Bardejove,  ako aj účasti členov na     slávnostnom  generálnom  zhromaždení pri príležitosti 100. výročia vzniku  ÚSKI v Trnave.

jg

_________________________________________________________________

          ÚSKI v Bardejove existuje  už 10 rokov

       Vážení priatelia , členovia ÚSKI Bardejov.

     Neviem, či si uvedomujete,( ale pravdepodobne nie, v tom uponáhľanom  svete ) že v týchto  dňoch  , presne 1. marca 2019   bude 10. výročie založenia  našej organizácie.

Presne pred 10 rokmi sme našu činnosť začali prednáškou prof. Krempaského na tému Kresťanstvo a fyzika. Za  toto desaťročie sme  uskutočnili 48  oficiálnych  akcií – prednášok, stretnutí, výletov, sympózií.  A koľko bolo neoficiálnych ....?  Naša činnosť bola pestrá a zameraná na teologické, politické a spoločenské témy . Uskutočnili sme však aj exkurzie, výlety, púte, charitatívne akcie. Významné bolo aj sympózium na tému Kresťanský personalizmus, stretnutie v synagóge  a iné. Navštívili nás a prednášali v Bardejove významní vedci, politici, teológovia, kňazi ako  prof Krempaský, prof. Zlatica Plašienková, prof. Krčmery, prof. Csontos, prof. Zasempa, MUDr. Mikolášik, poslanec EP, boli u nás  dvaja  predsedovia ÚSKI Bratislava, prof. Tiňo, Ing. Tuni a mnohí  iní.

    Popularizáciu našej  činnosti sme uskutočňovali cez masovokomunikačné prostriedky a  našu webovú stránku  www.uskibj.webnode.sk . Náš  elektronický archív obsahuje niekoľko sto fotografií a má  celkom 14 GB.

    Za touto  desaťročnou činnosťou  je treba vidieť mnoho organizačnej práce, úsilia aj  nadšenia urobiť niečo pre  iných  ľudí.

  V priebehu týchto  rokov nás opustili dvaja významní a obetaví členovia – Ing. Anton Kolesár a Dr. František Dancák , na  ktorých si pri tejto príležitosti spomíname.

    Vážení priatelia,

tento  môj príspevok nepovažujte  ako   hodnotiaci  našu činnosť.  Verím, že hodnotenie bude  pri  inej  príležitosti. Chcel som len Vám pripomenúť, že existujeme už 10 rokov a nakoniec  sme aj o desaťročie  starší......

Pozdravuje  Vás

PhDr.Jozef Geffert

Tajomník ÚSKI Bardejov

Bardejov  28.februára 2019

_________________________________________________________________

 
                                         ODIŠIEL  K PÁNOVI...
 
 S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že  18.novembra 2018  nás navždy opustil o. vdp. František DANCÁK, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov.

Odpočinutie večné daj mu, Pane.

A svetlo večné nech mu svieti.

Nech odpočíva v pokoji. Amen.


_______________________________________________________________________

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode