Humanitárna pomoc

Humanitárna  pomoc  organizovaná  našou pobočkou.

   ÚSKI pobočka Bardejov zorganizovala humanitárnu potravinovú  pomoc pre zariadenie  OÁZA – nádej pre nový  život v Košiciach, ktorý vedie otec Peter Gombita. Potraviny v hodnote 355 € boli  odovzdané v Košiciach 13.4. 2022.

   Vyjadrujeme   úprimné poďakovanie  a Pán Boh  zaplať ľuďom, ktorí  prispeli do finančnej zbierky.  Osobitné poďakovanie patrí aj  hlavným organizátorom tejto  akcie Mgr.Jánovi Kovaličovi, Dr.Jánovi Maníkovi a Ing.Jánovi Basovi, ktorí  zbierku pripravili, zakúpili tovar a odviezli  do  Košíc.  Prijal ich otec  Gombita, s ktorým zotrvali v srdečnom  rozhovore, v ktorom im priblížil svoje pôsobenie  ako  kňaza, ale  najmä  ako   vedúceho OÁZY. Toto zariadenie zohráva v systéme  sociálnej  starostlivosti významnú úlohu  pri  riešení problémových  situácii ľudí a pomáha im  vrátiť  a zapojiť sa  do normálnej  spoločnosti.

   Otec Gombita vyjadril  úprimné  poďakovanie  všetkým ľuďom,  ktorí prispeli  do  finančnej  zbierky, pretože  im  pomôže  prekonať  mnohé  finančné problémy. Zároveň zaželal všetkým pokojné , radostné a milostiplné  veľkonočné sviatky.

Mgr. Ján Kovalič, predseda ÚSKI pobočka Bardejov

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode