Vydanie publikácie

V týchto dňoch vydalo vydavateľstvo PETRA Prešov pre  ÚSKI pobočka

Bardejov novú publikáciu autorov F. Dancáka  a J. Maníka

                        PÚTNICKÉ  MIESTA  SVETA -

                           najznámejšie svätyne.

Cieľom vydávateľov a autorov bolo predstaviť významné  pútnické miesta

v Európe aj v Amerike. Je to posledná publikácia Dr. F. Dancáka.

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode