Publik.činnosť F.Dancák

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

a

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

– pobočka Bardejov

usporiadajú výstavu

 

Publikačná činnosť

PaedDr. Františka Dancáka

 

    Vernisáž výstavy: 23. mája 2016 o 16:00 hod.

Okresná knižnica Bardejov, Radničné námestie, 1.

Výstava potrvá od 23. do 27. mája 2016.

 

Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove v pondelok 23. mája 2016 usporiadali vernisáž výstavy s  názvom Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka. Po úvodnom privítaní zástupkyne riaditeľky okresnej knižnice Mgr. Ivety Michalkovej podpredseda ÚSKI pre východné Slovensko a predseda pobočky ÚSKI v Bardejove Dr. Ján Maník predstavil osobnosť a publikačnú činnosť o. Františka Dancáka. Vernisáž svojou prítomnosťou poctil aj významný hosť – prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak.

O tom, že Boh vložil otcovi Františkovi do vienka talent k slovu, k tvorbe a k písaniu, svedčí jeho plodná a bohatá publikačná činnosť a aktívna práca vo viacerých redakciách. Dr. Dancák je autorom 86 publikácií, 9 vysokoškolských učebníc, 49 odborných článkov uverejnených na Slovensku a 5 v zahraničí, 29 úvodníkov, 19 rozhovorov. Napísal 449 popularizačných článkov v časopisoch, 6 nekrológov a spomienok, 62 článkov o histórii a jubileách, 170 homílií, 158 myšlienok na slová Sv. Písma. Je autorom 10 prekladov z ruského a ukrajinského jazyka, 36 príspevkov na webových stránkach a 14 odborných prednášok.  Je editorom 17 publikácií a cenzorom 13 prác. V rokoch 1984 až 1991 bol otec František šéfredaktorom časopisu Slovo, šéfredaktorom časopisu Blahovistnik a členom Redakčnej rady Katolíckych novín. Od roku 1991 do roku 1995 bol členom Slovenského syndikátu novinárov. V rokoch 1996 až  2007 bol členom Výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave za Gréckokatolícku cirkev. V rokoch 1997 až 2007 členom Redakčnej rady časopisu Prešovská univerzita. V rokoch 1999 až 2005 pracoval ako člen redakčnej rady časopisu Theologos a v rokoch 2004 až 2006 ako cenzor časopisu Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove Cesta. V súčasnosti aktívne pôsobí ako cenzor časopisu gréckokatolíckej cirkvi SLOVO.

Výstava publikačnej činnosti kňaza, autora, editora, redaktora, prekladateľa, cenzora, človeka s veľkým Č a  človeka s veľkým srdcom Františka Dancáka trvala v priestoroch okresnej knižnice do piatku 27. mája 2016 a sme veľmi radi, že si ju prišlo pozrieť mnoho ľudí.

Podrobný  životopis a bibliografiu PaedDr. F.Dancáka  máte  možnosť prečítať v našej rubrike "Odborné príspevky"

Dr. Ján Maník

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode