PO STOPÁCH  DUŠANA  S. JURKOVIČA

V stredu 15. septembra 2010 pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove zorganizovala nielen pre členov, ale aj pre sympatizantov a vôbec ľudí dobrej vôle turisticko-náučnú vychádzku pod názvom Po stopách Jurkovičových vojenských cintorínov na slovensko-poľskom pohraničí. Dušan Jurkovič, významný slovenský architekt,  pôsobil aj v tomto priestore a naprojektoval mnohé vojenské cintoríny z čias 1.svetovej vojny.

Trasa turistickej vychádzky bola takáto :  Bardejov -  Becherov – slovensko-poľská  hranica – Dujava – Vojenský cintorín č.46 Konieczna – Beskidek – Magura Malastowska – vojenský cintorín – Ropica Gorna – drevený kostol- Sękova – gotický  drevený kostol sv. Filipa a Jakuba zapísaný v zozname UNESCO – Gorlice – prehliadka mesta,  Baziliky Nanebovzatia P.Márie a návšteva v Poľsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča, kde nás privítal samotný riaditeľ Mgr. Krzysztof Szadkowski.

Po prehliadke galérie v  Poľsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča nasledoval  program pozostávajúci z odborných referátov  a prezentácií. Najskôr sa ujal slova  podpredseda bardejovskej pobočky ÚSKI Ing. Mgr. Jozef Krajči a predniesol prednášku na tému Prečo Gorličania nazvali svoj Poľsko-slovenský dom menom Slováka Ing. Arch. Dušana Sama Jurkoviča?  Obsahovala veľa historických faktov, ale aj zaujímavých perličiek. Tento najvyhľadávanejší a najvýznamnejší architekt minulého storočia vybudoval napr.  Mohylu na Bradle či pamätník v  Kremničke. Ako prvému človekovi - umelcovi v Československu bol prepožičaný čestný titul národný umelec v r. 1945. Na jeho počesť sa od roku 1964 udeľuje Cena Dušana Jurkoviča za architektúru.

Následne riaditeľ Poľsko-slovenského domu D. S. Jurkoviča v Gorliciach Mgr. Krzysztof  Szadkowski ukázal, premietol a odpovedal na otázky týkajúce sa života a činnosti D. Jurkoviča. Vysvetlil jeho štýl, ktorý pozostával z troch elementov: drevo z vojnou poškodených stromov, kov a ľudové prvky. Každý z Jurkovičových cintorínov, ktorých je  32, má iné kríže. Bol veľkou osobnosťou na medzinárodnej úrovni a jeho pamiatka na základe veľmi dobrých vzájomných poľsko-slovenských vzťahov bude zachovaná.

Bol to prvý, ale nie posledný poznávací výlet, ktorý sme zorganizovali. Aj v budúcom roku  plánujeme podobné turisticko-náučné podujatia.   

                               PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.

                             predseda pobočky ÚSKI v Bardejove

Fotogaléria: Turisticko-náučná vychádzka-Po stopách D.Jurkoviča Foto:PhDr.J.Geffert

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode