Stretnutie v synagóge na tému

                    Židia – naši starší bratia vo viere


Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove v nedeľu 11. júla 2010 zorganizovala v židovskej synagóge Bikur cholim na Kláštorskej ulici stretnutie s názvom Židia – naši starší bratia vo viere.

 Najskôr s krátkym príhovorom vystúpil podpredseda bardejovskej pobočky ÚSKI Mgr. Ing. Jozef Krajči, ktorý prítomným priblížil dejiny židovského národa. Vo svojom hodnotnom príspevku hovoril aj vzťahu židovstva a kresťanstva.

Potom sa ujal slova správca tejto židovskej synagógy pán Cyril Bogoľ. Veľmi zaujímavé boli jeho slová o židovských obradoch a predpisoch, ale aj o histórii židovskej komunity v Bardejove. Vyslovil mnoho zaujímavých faktov a informácií o židovskom náboženstve a kultúre. Pútavo rozprával aj o samotnej synagóge Bikur cholim. Túto synagógu dal v roku 1929 vybudovať židovský Spolok starostlivosti o chorých - Chevra bikur cholim. Ide o jednoduchú stavbu, ktorá je orientovaná do ulice východnou fasádou a ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský nápis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť. Vďaka dlhoročnej starostlivosti posledného príslušníka bardejovskej židovskej komunity pána Maximiliána Špíru je v súčasnosti tento objekt jednou z najlepšie zachovaných synagóg na Slovensku.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie je dobrovoľné, neziskové a apolitické občianske združenie, ktorého cieľom je združovať kresťanskú inteligenciu. O všetkých uskutočnených podujatiach bardejovskej pobočky ÚSKI sa môžete dočítať a fotogalériu aj z tohto ostatného stretnutia si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.uskibj.meu.zoznam.sk.

 

 PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

predseda pobočky ÚSKI v Bardejove

 

 

 

 

Stretnutie v synagóge - Foto:PhDr.J.Geffert

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode