Prednáška prof.T.Zasepu


                              Významná kresťanská osobnosť v Bardejove

            V prvú májovú nedeľu zavítal do nášho mesta významný hosť prof. Tadeusz Zasępa, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prišiel na základe pozvania mimoriadne aktívnej  bardejovskej pobočky Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI), aby poinformoval členov a sympatizantov pobočky o živote z oblasti masmédií. Prednáška na tému „Psychologický vplyv médií na spoločnosť“ sa tentoraz uskutočnila v nezvyklom prostredí a to v nových farských  priestoroch  na sídlisku Družba. V sprievode Mons. Pavla Martona nášho dekana-farára a baziliálneho kaplána, ako aj správcu spomínaného cirkevného areálu Jozefa Dzulika, si hosť  prezrel nádherné novovybudované a hodnotné dielo, ktoré bude onedlho dokončené, aby začalo v plnom rozsahu  slúžiť svojmu poslaniu a to nielen pre obyvateľov tohto sídliska.

            Prof. Zasępa (nar. 1946) je  poľsko – slovenský vysokoškolský učiteľ, teológ a publicista, zaoberajúci sa najmä masmediálnou komunikáciou. Má poľské i slovenské občianstvo. Od roku 2008 je rektorom známej Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ovláda  až 11 cudzích jazykov aj posunkovú reč.  Pôsobil na viacerých univerzitách, Je nositeľom viacerých významných medzinárodných ocenení a vyznamenaní a v roku 2001 ho USA nominovalo na Nobelovú cenu. Má veľmi bohatú svetovú publikačnú činnosť o odborných článkoch nehovoriac a je členom štrnástich významných svetových organizácií ( vedecké rady, odborné komisie, redakčné rady časopisov, akreditačné komisie a iné). Je našim veľkým priateľom, má rad humor, je vynikajúcim rečníkom a tieto atribúty sa niesli aj v znamení celej prednášky i diskusie, ktorej sa zúčastnilo 7 diskutérov.

            Okolo 70 mimoriadne pozorných a vnímavých  účastníkov prednášky si vypočulo mnoho poznatkov o práci médií, ktoré sú najväčšími hýbateľmi dnešnej našej, takpovediac rozpoltenej spoločnosti. V prednáške sa zmienil o komerčnej mentalite ľudí (najmä detí a tých starších), o kriminalite najmä mládežníckej (nie sú schopní rozlíšiť fikciu od reality), o sexuálnej stimulácii (málo sa o nej hovorí najmä v rodine i v škole) a tiež o tajomstve a tichu (nielen z hľadiska náboženstva) ako aj o tom, ako média dokážu ovplyvniť, ba až zmanipulovať väčšinu ľudí (aj pri voľbách).

            Svoje prednášky zvykne m. i. zakončiť priateľskou výzvou : „Zaprasam do Lublina, mój dom jest szeroko otwarty“ (týka sa to dnes aj Ružomberka) a na Slovensku pridáva želanie, aby si všetci na záver zaspievali hymnickú pieseň „Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj... , ktorá je jeho najobľúbenejšou a nebolo tomu ináč ani v Bardejove a bolo sa naozaj  ťažko rozlúčiť. Bolo to nádherné stretnutie, ktoré prítomní absolvovali na tzv. rovnakej vlne a o to išlo. Tešíme sa, že prídete aj na ďalšie hodnotné podujatia, ktoré bude naša pobočka ÚSKI organizovať.

            Mgr. Ing. Jozef Krajči

 

 

Foto:Ing.Mgr. Jozef Krajči

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode