Prednáška prof.J.Krempaského

                         Návšteva prof. Krempaského v Bardejove

Na pozvanie pobočky Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove a Poľsko-slovenského domu v Bardejove v dňoch 16. – 18. apríla 2010 naše mesto opäť navštívila významná osobnosť v oblasti vedy na Slovensku prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Jeho program na východe Slovenska sa začal vo štvrtok 15. apríla 2010 v Prešove, kde na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove prednášal na tému fyzika kresťanstva.

V piatok 16. apríla 2010 prof. Krempaský najskôr navštívil Gymnázium L. Stockela, kde hovoril  a diskutoval so študentmi tejto školy o fyzike ako najkrajšej vede. Potom jeho kroky viedli na Spojenú školu J. Henisha, kde pre študentov tejto školy, študentov Gymnázia sv. Jána Boska a študentov Súkromného gymnázia prednášal na rovnakú tému. Večer so začiatkom o 19:30 hod. sa v aule Detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety konala prednáška prof. Krempaského na tému fyzika kresťanstva.

V sobotu 17. apríla 2010 pokračoval program prof. Krempaského v Poľsku, kde spolu s manželkou a v sprievode podpredsedov pobočky ÚSKI v Bardejove Ing. Mgr. Jozefa Krajčiho a PhDr. Jozefa Gefferta si prezreli mestá Krynica a Gorlice. V Gorliciach bol prof .Krempaský prijatý  v Poľsko-slovenskom dome  D.Jurkoviča  jeho riaditeľom mgr.Krzystofom Szadkovským, ktorý ho  oboznámil s mestom a poľsko-slovenským pohraničím.Navšteva prof. Krempaského v Bardejove bola ukončená v nedeľu na poludnie.

Za spoluprácu pri zabezpečení návštevy prof. Krempaského s manželkou v našom meste sa chcem poďakovať pánom Ing. Marcelovi Tribusovi, RNDr. Marcelovi Tribusovi, Ing. Jozefovi Hudákovi a Ing. Jozefovi Chovancovi, PhD.

Záverom si Vás dovoľujeme pozvať na ďalšiu prednášku organizovanú pobočkou ÚSKI v Bardejove, a to na prednášku rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasepu, PhD. na tému Psychologický vplyv médií na spoločnosť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 2. mája 2010 so začiatkom o 15.15 hod. v Pastoračnom centre na sídlisku Družba.

 

 

                             PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

                            predseda pobočky ÚSKI v Bardejove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode