Vitajte na stránkach Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka  Bardejov. Naše stránky  Vám poskytnú informácie o uskutočnených, aktuálnych a pripravovaných  podujatiach.

_______________________________________________________________

 CENA  FRA ANGELICA  V  BARDEJOVE

   S radosťou sme obdržali informáciu, že  v tomto roku cenu  FRA ANGELICA v kategórii slovesného umenia obdržal grécko-katolícky kňaz PaedDr. František DANCÁK, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov.

  K tomuto významnému oceneniu jeho práce mu srdečne blahoželáme a vyprosujeme  v modlitbách veľa Božích milostí, tvorivých síl a pevné zdravie.

ÚSKI - pobočka Bardejov

______________________________________________________________

Udeľovanie kultúrneho ocenenia Fra Angelico

Vo štvrtok 22. februára 2007 sa po slávnostnej svätej omši v Jezuitskom kostole v Bratislave  sa uskutočnilo  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia

Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocení dvanástich umelcov v kategóriách: slovesné umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie a mimoriadne ocenenie
Bl. Fra Angelico - taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom Giovanni z Fiesole (+1455) namaľoval v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd. Neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej ranej renesancie sa stal patrónom umelcov.

Bratislava 23. februára (TK KBS) V Bratislave odovzdali vo štvrtok 23. februára cenu Fra Angelica desiatim umelcom. Laureátmi ocenenia sa tento rok stali:

Kategória slovesné umenie:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Prof. PhDr.Vincent Šabík , CSc.
PeadDr. František Dancák

Kategória výtvarné umenie:
Michal Gavula, akad. soch.
Juraj Maták, akad. soch.
Remígia Biskupská – in memoriam
Výtvarník Jozef Vydrnák

Kategória hudobné umenie:
Prof. Mgr. Ladislav Holásek
Mgr. art. Irena Lukáčová
Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

 

Pre TK KBS: Tibor Ujlacký, hovorca Ordinariátu OS a OZ SR.

Foto: Peter Zimen

_____________________________________________________________________________

Návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli

Na pozvanie europoslanca Dr.Miroslava Mikolašika navštívili 18. - 22.októbra 2016 dvaja členovia ÚSKI Bardejov  Dr.J.Maník a Dr.J.Geffert Európsky parlament  v Bruseli. Program návštevy bol bohatý a všetci účastníci zájazdu sa oboznámili s činnosťou  poslancov Európskeho parlamentu, ako aj s pamätihodnosťami mesta Brusel.

Brusel - Európsky parlament

Foto: PhDr.Jozef Geffert

_____________________________________________________________________

      POZÝVAME  VÁS NA PREDNÁŠKU

________________________________________________________________

FOTO: PhDr.Jozef Geffert

__________________________________________________________________

Vínny  festival 2016

V sobotu 24. septembra 2016 sa v priestoroch Kolonády v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnil Vínny festival, na ktorom bolo možné degustovať vynikajúce slovenské i zahraničné vína. Bolo to veľmi milé a príjemné podujatie, ktorého sme sa zúčastnili aj my a na ktorom sme sa ochutnali viaceré chutné vínka.

____________________________________

     Nová publikácia PaedDr. Františka Dancáka

                   Matysová kedysi a dnes

Predložená publikácia Matysova  kedysi a dnes ponúka čitateľovi stručnú históriu neveľkej obce  v  okrese Stará Ľubovňa. Leží v strednej časti Ľubovnianskej vrchoviny v údolí potoka Lipník, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. Najstaršia písomná  zmienka o obci je z roku 1408. Obec, v ktorej v roku 1870  vraj žilo okolo 680 ľudí, sa dnes stala chalupárskou dedinou, z pôvodných obyvateľov tu zostalo len 70, trvalo obývaných domov je 23. Dnes je obec vyhľadávaná ako rekreačná oblasť a pôvodné drevenice  slúžia ako víkendové domčeky. Dedina učarovala  mnohým umelcom i novinárom, je tu  nádherná príroda , tiché a  pokojné prostredie.

1.7.2016

_________________________________________________________________

Prezentácia knihy Matysová

Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove v pondelok 23. mája 2016 usporiadali vernisáž výstavy s  názvom Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka. Po úvodnom privítaní zástupkyne riaditeľky okresnej knižnice Mgr. Ivety Michalkovej podpredseda ÚSKI pre východné Slovensko a predseda pobočky ÚSKI v Bardejove Dr. Ján Maník predstavil osobnosť a publikačnú činnosť o. Františka Dancáka. Vernisáž svojou prítomnosťou poctil aj významný hosť – prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak.

O tom, že Boh vložil otcovi Františkovi do vienka talent k slovu, k tvorbe a k písaniu, svedčí jeho plodná a bohatá publikačná činnosť a aktívna práca vo viacerých redakciách. Dr. Dancák je autorom 86 publikácií, 9 vysokoškolských učebníc, 49 odborných článkov uverejnených na Slovensku a 5 v zahraničí, 29 úvodníkov, 19 rozhovorov. Napísal 449 popularizačných článkov v časopisoch, 6 nekrológov a spomienok, 62 článkov o histórii a jubileách, 170 homílií, 158 myšlienok na slová Sv. Písma. Je autorom 10 prekladov z ruského a ukrajinského jazyka, 36 príspevkov na webových stránkach a 14 odborných prednášok.  Je editorom 17 publikácií a cenzorom 13 prác. V rokoch 1984 až 1991 bol otec František šéfredaktorom časopisu Slovo, šéfredaktorom časopisu Blahovistnik a členom Redakčnej rady Katolíckych novín. Od roku 1991 do roku 1995 bol členom Slovenského syndikátu novinárov. V rokoch 1996 až  2007 bol členom Výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave za Gréckokatolícku cirkev. V rokoch 1997 až 2007 členom Redakčnej rady časopisu Prešovská univerzita. V rokoch 1999 až 2005 pracoval ako člen redakčnej rady časopisu Theologos a v rokoch 2004 až 2006 ako cenzor časopisu Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove Cesta. V súčasnosti aktívne pôsobí ako cenzor časopisu gréckokatolíckej cirkvi SLOVO.

Výstava publikačnej činnosti kňaza, autora, editora, redaktora, prekladateľa, cenzora, človeka s veľkým Č a  človeka s veľkým srdcom Františka Dancáka trvala v priestoroch okresnej knižnice do piatku 27. mája 2016 a sme veľmi radi, že si ju prišlo pozrieť mnoho ľudí.

Podrobný  životopis a bibliografiu PaedDr. F.Dancáka  máte  možnosť prečítať v našej rubrike "Odborné príspevky"

Dr. Ján Maník

__________________________________________________

Otvorenie výstavy - F.Dancák

FOTO: PhDr. Jozef GEFFERT

____________________________________________________________

Pracovné stretnutie ÚSKI - pobočka Bardejov -

                     16.januára 2016

FOTO:PhDr.Jozef Geffert

_________________________________________________________

Vianočný  výlet  do  Poľska

Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove

zorganizovala    vo   štvrtok 17.decembra 2015 výlet do Wadovíc a

Krakowa., počas ktorého sme si prezreli mestečko späté so životom

sv. Jána Pavla II. a najvýznamnejšie historicé pamiatky Krakowa.

Dr.Ján Maník

Krakow - Wadovice

FOTO:PhDr.Tomaš Molčan

_______________________________________________________________

Stretnutie východoslovenských pobočiek ÚSKI v Bardejove

V stredu 25. novembra 2015 sa v priestoroch reštaurácie NEXT v Bardejove z iniciatívy podpredsedu ÚSKI pre východné Slovensko PhDr. PaedDr. Jána Maníka, PhD., MBA uskutočnilo stretnutie zástupcov pobočiek ÚSKI východoslovenského regiónu. Za pobočku Bardejov sa zúčastnil o. PaedDr. František Dancák, PhDr. Jozef Geffert a Ing. Mgr. Jozef Krajči, za pobočku Košice RNDr. Stanislav Uličiansky a za pobočku Prešov ThDr. PhDr. Marián Bednár, PhD. Na stretnutí sa hovorilo o činnosti pobočiek, o členskej základni, o vízii a plánoch do budúcna, ale aj o aktuálnych duchovných a spoločenských témach.
 

Fotogaléria

FOTO: PhDr.Jozef Geffert

________________________________________________________

Pripravme  sa na  "Svätý ROK  MILOSRDENSTVA "

         s knihou  PaeDr.Františka DANCÁKA:

                   TVÁR MILOSRDENSTVA

                         Buďte milosrdní

                                       

V evanjeliu nám Ježiš, vtelený Boh, predkladá milosrdenstvo ako vzácnu vlastnosť, ktorú si ľudia majú osvojiť. Tak znie jeho rozprávanie o milosrdnom Samaritánovi, o márnotratnom synovi, o naimskej vdove, o cudzoložnici, ktorú zachráni pred ukameňovaním, o obraze dobrého pastiera a stratenej ovci, o jeho súcite nad zástupom, a iné podobenstvá. Ale najvýraznejšia je jeho smrť na kríži za spásu sveta. Milosrdenstvo kríža je cesta Ježiša Krista a je aj cesta a sila jeho nasledovateľov!

Milosrdenstvo je témou veľmi drahou pre pápeža Františka, ktorý už v prvom príhovore pred modlitbou Anjel Pána po svojom zvolení na margo milosrdenstva povedal, že „toto slovo mení všetko“. V jeho apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium sa slovo „milosrdenstvo“ opakuje viac ako 30-krát. Preto často premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. Z toho dôvodu sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Jeho prežívanie bude vo svetle Pánových slov: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36).

Tento Svätý rok sa začne na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015, a zavŕši sa 20. novembra 2016 v Nedeľu Krista Kráľa, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Organizáciu tohto jubilea zveril Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie, aby mohla animovať ako novú etapu cesty Cirkvi v jej poslaní zaniesť každému človeku evanjelium milosrdenstva.

„Cirkev prežíva neuhasiteľnú túžbu ponúkať milosrdenstvo, ovocie toho, že zažila Pánovo nekonečné milosrdenstvo a jeho šíriacu sa silu.“ Tieto slová z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium (24) vyjadrujú význam tohto mimoriadneho jubilea. Podľa pápeža Františka Cirkev už niekoľko rokov prežíva dobu milosrdenstva. S odvolaním sa na slová pápeža Jána Pavla II., podľa ktorého „svetlo Božieho milosrdenstva... bude osvecovať putovanie tretieho tisícročia“ pápež František uvádza, že zjavenie Božieho milosrdenstva patrí medzi intuíciu, ktorú Boh odkázal ľuďom našich čias. A na tento odkaz Cirkev nesmie zabúdať.

Svätý rok milosrdenstva, oznámený pápežom Františkom, nech bude momentom ozajstnej milosti pre všetkých kresťanov a prebudením, aby sme pokračovali na ceste novej evanjelizácie. Je to cesta, ktorá spája Boha a človeka, je to aj znak, podľa ktorého spoznajú všetci, že sme Kristovi učeníci (pozri Jn 13, 35).

________________________________________________________________________________

 

 

 


 

Prednáška RNDr.Mikulaš Bánó,CSc.

__________________________________________________________________

Vyhľadávanie

OZNAMY PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Webová stránka  ÚSKI Bratislava

www.uski.sk

www.tkkbs.sk/

Napíšte nám

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode